Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

BẢO HIỂM CHÁY NỔ

Tư vấn và hỗ trợ khách hàng các loại hình bảo hiểm tài sản, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm nhà... để giảm thiểu giá trị thiệt hại khi tổn thất xảy ra - Bảo hiểm....
Xem chi tiết

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Lập dự toán ngân sách hoạt động của tòa nhà hằng năm: - Doanh thu – Dịch vụ phụ trội - Phí dịch vụ - Năng lượng tiêu thụ - Hành chính nhân sự - Quản lý h...
Xem chi tiết

QUẢN LÝ RỦI RO

Cảnh báo rủi ro, thực hiện công tác pháp lý đăng ký bảo hiểm tòa nhà, lập kế hoạch vận hành và bảo trì thiết bị, lập phương án phòng ngừa và xử lý sự cố, lập...
Xem chi tiết

TRUNG TÂM TIẾP NHẬN CUỘC GỌI 24/24

Dịch vụ hotline 24/24 nhằm kịp thời nhận phản ánh và xử lý các sự cố khẩn cấp từ khách hàng, đảm bảo mọi yêu cầu của khách hàng được giải quyết trong thời gi...
Xem chi tiết

Quản lý, giám sát dịch vụ

Lựa chọn, kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ của các đơn vị thuê ngoài như vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan… Đảm bảo trang thiết...
Xem chi tiết

Vận hành hệ thống kỹ thuật

Vận hành các hệ thống kỹ thuật và đảm bảo tình trạng hoạt động bình thường của các hệ thống bằng việc: - Thiết lập quy trình vận hành kỹ thuật theo đặc điểm....
Xem chi tiết

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Thường xuyên đào tạo nhân viên về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống cho cư dân như....
Xem chi tiết
02854110002