Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 1. Lập dự toán ngân sách hoạt động của tòa nhà hằng năm:
 • Doanh thu – Dịch vụ phụ trội
 • Phí dịch vụ
 • Năng lượng tiêu thụ
 • Hành chính nhân sự
 • Quản lý hành chính
 • Hệ thống thông tin
 • Chi phí bảo dưỡng/ đầu tư trang thiết bị khu tiện ích
 • Phí nhà thầu thuê ngoài
 • Chi phí sửa chữa nhỏ hệ thống kỹ thuật
 • Ngân sách chi tiêu từ phí bảo trì cho các hoạt động cải thiện và nâng cấp
 1. Quản lý tài chính/ kế toán
 • Giám sát và kiểm tra các hợp đồng thời vụ
 • Kiểm soát tiền mặt
 • Danh sách ghi nợ phí quản lý, phí sử dụng dịch vụ
 • Báo cáo thu chi hằng tháng
 • Kiểm soát hàng tồn kho
 • Theo dõi và kiểm soát hệ thống kế toán
 • Chính sách và thủ tục kế toán
 • Theo dõi và kiểm soát tất cả các chi phí hoạt động và chi phí quản lý nhằm đảm bảo gắn kết với kế hoạch ngân sách hoạt động theo định kỳ
 • Tư vấn cách khai thác nguồn thu hiệu quả và phương án gia tăng giá trị tòa nhà

Kế hoạch cắt giảm chi phí dư thừa

Chia sẻ:
02854110002