Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
Xem chi tiết

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROPERTY MANAGER)
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH - LỄ TÂN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN PHA CHẾ THỨC UỐNG (BARTENDER)

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN PHA CHẾ THỨC UỐNG (BARTENDER)
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110002