Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

QUẢN LÝ COUNTRY CLUB (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: QUẢN LÝ COUNTRY CLUB (TỔ CHỨC SỰ KIỆN)
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam (Công ty Anabuki NL Việt Nam) ngày càng khẳng định thương hiệu của mình trong lĩnh vực quản lý toà nhà, chun...
Xem chi tiết

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: GIÁM SÁT DỊCH VỤ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHUNG CƯ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH CHUNG CƯ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

CA TRƯỞNG KỸ THUẬT

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: CA TRƯỞNG KỸ THUẬT
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110003