Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Xem chi tiết

TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN KIÊM GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN KIÊM GIÁM SÁT DỊCH VỤ
Xem chi tiết

QUẢN LÝ NHÀ MẪU

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: QUẢN LÝ NHÀ MẪU (MODEL HOUSING MANAGER)
Xem chi tiết

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: GIÁM SÁT DỊCH VỤ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THIẾT LẬP DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THIẾT LẬP DỰ ÁN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Xem chi tiết

TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT (TRỢ LÝ KỸ SƯ TRƯỞNG)

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT (TRỢ LÝ KỸ SƯ TRƯỞNG)
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110002