Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110002