Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

Quản lý, giám sát dịch vụ

Lựa chọn, kiểm tra, đánh giá, giám sát và điều hành hoạt động cung cấp dịch vụ  của các đơn vị thuê ngoài như vệ sinh, bảo vệ, cảnh quan… Đảm bảo trang thiết bị tòa nhà hoạt động hiệu quả và an toàn. Đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng.

Quản lý, giám sát và điều hành hoạt động cung cấp và đảm bảo chất lượng các dịch vụ tiện ích.

Chia sẻ:
02854110002