Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

Dịch vụ chăm sóc khách hàng

Thường xuyên đào tạo nhân viên về nghiệp vụ chăm sóc khách hàng, cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cuộc sống cho cư dân như giúp việc, chuyển nhà, mua sắm, thanh toán online, tìm nhà, tư vấn sửa chữa các thiết bị điện trong nhà …                             

Chia sẻ:
02854110002