Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

TẬP HUẤN PCCC ĐỊNH KỲ - FLORA FUJI

Trong công tác quản lý tài sản, công tác Phòng cháy chữa cháy (PCCC) luôn được quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Hiểu được sự quan trọng trên, Công ty quản lý An...
Xem chi tiết

QUẢN LÝ RỦI RO

Cảnh báo rủi ro, thực hiện công tác pháp lý đăng ký bảo hiểm tòa nhà, lập kế hoạch vận hành và bảo trì thiết bị, lập phương án phòng ngừa và xử lý sự cố, lập...
Xem chi tiết
02854110002