Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN TUYỂN DỤNG
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KỸ THUẬT TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110003