Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROPERTY MANAGER)
Xem chi tiết

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: GIÁM SÁT DỊCH VỤ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THIẾT LẬP DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THIẾT LẬP DỰ ÁN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN HÀNH HÍNH DỰ ÁN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN - THU PHÍ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN
Xem chi tiết

TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT
Xem chi tiết

CA TRƯỞNG KỸ THUẬT

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: CA TRƯỞNG KỸ THUẬT
Xem chi tiết

KỸ THUẬT VIÊN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: KỸ THUẬT VIÊN TÒA NHÀ
Xem chi tiết
02854110003