Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0002

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN- PM

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROPERTY MANAGER)
Xem chi tiết

GIÁM SÁT DỊCH VỤ CA ĐÊM

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: GIÁM SÁT DỊCH VỤ CA ĐÊM
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN HÀNH HÍNH DỰ ÁN
Xem chi tiết

KỸ THUẬT VIÊN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: KỸ THUẬT VIÊN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN IT NỘI BỘ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN IT NỘI BỘ
Xem chi tiết
02854110002