Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

THE GOLDVIEW - QUẬN 4 TP.HCM

Từ ngày 01/06/2020, Anabuki bắt đầu tiếp nhận quản lý dự án 「THE GOLDVIEW」 quy mô 1905 căn hộ tại quận 4, TPHCM.

Tổng quan về dự án:

Tên dự án: THE GOLDVIEW

Địa điểm: Quận 4, TPHCM

Kích thước:

+ Block A: 33 tầng và 2 tầng hầm.

+ Block B: 27 tầng và 2 tầng hầm

Quy mô: 1905 căn (căn hộ và officetel)

Đây là dự án lớn nhất của Anabuki NL tính đến thời điểm hiện tại.

Chia sẻ:
02854110003