Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

HỌP KHỐI KỸ THUẬT ANABUKI NL VIỆT NAM

Ngoài các buổi đào tạo về Triết lý hoạt động, Tinh thần phục vụ Omotenashi, kiến thức, kỹ năng PCCC,... Anabuki NL Việt Nam cũng thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn dành riêng cho đội ngũ nhân sự Kỹ thuật đang làm việc tại các dự án do Anabuki quản lý, thành viên Ban quản lý trực tiếp tham gia là Kỹ sư trưởng và Tổ trưởng Kỹ thuật.
Tại buổi đào tạo, các Kỹ sư trưởng và Tổ trưởng Kỹ thuật chia sẻ, cập nhật các thông tin liên quan, trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, góp phần nâng cao kỹ năng hỗ trợ và xử lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật tại dự án do chúng tôi quản lý.
Buổi đào tạo sẽ giúp gắn kết hơn mối quan hệ giữa những đội ngũ nhân sự Kỹ thuật Anabuki NL Việt Nam, cũng như góp phần làm tăng hiệu suất làm việc và công tác nghiệp vụ tại dự án.
Chia sẻ:
02854110002