Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

FLORA MIZUKI - BÌNH CHÁNH

Từ tháng 12 năm 2019 Anabuki bắt đầu quản lý dự án "Flora Mizuki" tại Bình Chánh.
Tên dự án: Flora Mizuki
Quy mô dự án: 1406 căn hộ và 33 căn shop house.
Vị trí: Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Hankyu Realty & Nishi Nippon Railroad
Sản phẩm: Căn hộ 2 - 3 phòng ngủ
Đơn vị quản lý và vận hành: CÔNG TY TNHH ANABUKI NL HOUSING SERVICE VIỆT NAM

Chia sẻ:
02854110002